International Festival
of Independent Cinema

26.04 – 05.05.2024, Kraków

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację OFF CAMERA z/s w Krakowie, 31- 128, ul. Karmelicka 55/7, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000428063, NIP: 6772370409, REGON: 12263305000000, w celach realizacji procesu rekrutacji, wydania akredytacji oraz obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes administratora danych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administrator danych informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zgłoszenia.

Zgłaszający ma prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia – zgodnie z art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celu obrony przed roszczeniami),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator nie wykorzystuje danych w celu wydawania zautomatyzowanych decyzji oraz dokonywania profilowania.