Kontakt

Działy:

Dyrektorzy i producentka

Program i obieg kopii

Marketing

Komunikacja

Wnioski polskie i zagraniczne

Sprzedaż

Administracja

Wolontariat

Produkcja

Dział Gości

Pro Indudstry

Miasteczko Filmowe

Kina

Fundacja OFF CAMERA

ul. Karmelicka 55
31-128 Kraków

KRS: 0000428063
NIP: 677-237-04-09
REGON: 122633050

Dyrektorzy i producentki
Szymon Miszczak
Festival Director
Magdalena Sroka
Creative Director
Grzegorz Stępniak
Artistic Director
Anna Kenig
Festival Producer

Marta Tomczyk
Executive Producer
Program i obieg kopii
Kuba Armata
Programer
Piotr Simon
Print Traffic and Screening Manager
Martyna Szmytkowska
Special Guest Manager
Marketing
Anna Waszkowska
Marketing Manager
Aleksandra Kreczmer
Marketing Specialist
Komunikacja
Michał Zalewski
Senior Communication and PR Manager
Ela Pociej
Communication and PR Manager
Kinga Knapczyk
Social Media Specialist
Wnioski polskie i zagraniczne
Marta Tomczyk
Polish and European Grants Senior Manager
Sprzedaż
Beata Materna
Senior Sales Manager
Filip Szela
Special Events and Customer Communication Specialist
Administracja
Anna Jacykiewicz
Administration Manager
Sara Sągolewska
Office coordination
Wolontariat
Kasia Dłużniewska
Volunteer Manager
Produkcja
Anna Knap
Production Manager
Dział Gości
Sara Sągolewska
Accommodation and Transport Specialist
Pro Industry
Kamil Janik
Pro Industry Departament Manager
Patrycja Strzyżewska
Pro Industry Coordination
Telewizja festiwalowa/foto
Witold Marciński
Festival TV&Media Producer
Magdalena Szeląg
Directing Manager Festival TV&Media
Miasteczko Filmowe
Magda Zawada
Film Town Coordination
Barbara Gosztyła
Film Town Coordination
Kina
Wojtek Drąg
Theatre Manager
Centrum Festiwalowe
Alicja Rogalska
Festival Center Coordinator

Działy

dyrektorzy

Szymon Miszczak
Festival Director

s.miszczak@offcamera.pl

Magdalena Sroka
Creative Director

m.sroka@offcamera.pl

Grzegorz Stępniak
Artistic Director

g.stepniak@offcamera.pl

producentka

Anna Kenig
Festival Producer

a.kenig@offcamera.pl

PROGRAM I OBIEG KOPII

Kuba Armata
PROGRAMER

j.armata@offcamera.pl

Piotr Simon
Print Traffic and Screening Manager

p.simon@offcamera.pl

Magdalena Szmytkowska
Special Guest Manager

m.szmytkowska@offcamera.pl

MARKETING

Karolina Kurkowska
Senior Marketing Manager

k.kurkowska@offcamera.pl

KOMUNIKACJA

Michał Zalewski
Senior Communication and PR Manager

m.zalewski@offcamera.pl

Ela Pociej
Communication and PR Manager

e.pociej@offcamera.pl

Karolina Chećko 
Press Office

k.checko@offcamera.pl

Cezary Luty
Interviews

wywiady@offcamera.pl

wnioski polskie i zagraniczne

Marta Tomczyk
Polish and European Grants Senior Manager

m.tomczyk@offcamera.pl

sprzedaż

Beata Materna
Senior Sales Manager

b.materna@offcamera.pl

Filip Szela
Special Events and Customer Communication Specialist

f.szela@offcamera.pl

administracja

Ania Jacykiewicz
Administration Manager

a.jacykiewicz@offcamera.pl

Sara Sągolewska
Office Coordination

s.sagolewska@offcamera.pl

wolontariat

Gosia Horwat
Voluntary Work Manager

m.horwat@offcamera.pl

produkcja

Anna Knap
Production Manager

a.knap@offcamera.pl

dział gości

Sara Sągolewska
Accommodation and Transport Specialist

s.sagolewska@offcamera.pl

pro industry

Kamil Janik
Pro Industry Departament Manager

k.janik@offcamera.pl

Patrycja Strzyżewska
Pro Industry Coordination

p.strzyzewska@offcamera.pl

telewizja festiwalowa/foto

Witold Marciński
Festival TV&Media Producer

w.marcinski@offcamera.pl

Magdalena Nemś
Directing Manager Festival TV&Media

m.nems@offcamera.pl

miasteczko filmowe

Magda Zawada
Film Town Coordination

m.zawada@offcamera.pl

Barbara Gosztyła
Film Town Coordination

b.gosztyla@offcamera.pl

kina

Wojtek Drąg
Theatre Manager

w.drag@offcamera.pl

Zezwól na powiadomienia OK Nie, dziękuję