International Festival
of Independent Cinema

28.04 – 7.05.2023, Kraków

Jury

Jury Konkursu Głównego „Wytyczanie Drogi”

Ewa Puszczyńska

PRODUCENTKA FILMOWA

Aidan Gillen 

AKTOR FILMOWY, SERIALOWY I TEATRALNY

Michael Seresin

OPERATOR FILMOWY

Jury Konkursu Polskich Filmów Fabularnych

Debbie McWilliams

REŻYSERKA CASTINGU

Bernd Buder 

KURATOR I KRYTYK FILMOWY

Marianne Blicher 

REŻYSERKA, ARTYSTKA I SCENOPISARKA