International Festival
of Independent Cinema

28.04 – 7.05.2023, Kraków

Gráinne Humphreys

Jury Konkursu Polskich Filmów Fabularny

Gráinne Humphreys zajmuje się programowaniem filmowym od ponad 20 lat. Karierę rozpoczęła pracując dla młodej publiczności na festiwalu Junior Dublin Film Festival w 1994 r. W roku 1995 dołączyła do Irlandzkiego Instytutu Filmowego obejmując funkcję kuratora oświaty. Zwiększyła zakres swoich zadań wprowadzając do programu dorobek twórców takich jak Andy Warhol, Agnès Varda i Harold Pinter.

W 2001 r. została zastępcą dyrektora i tworzyła program festiwalu filmów dokumentalnych Stranger Than Fiction oraz festiwalu kina francuskiego Dublin French Film Festival w latach 2002–2007 r. Współredagowała również serię publikacji dotyczących najważniejszych filmów irlandzkich „Ireland into Film”. Pełniła funkcję członka jury na kilku międzynarodowych festiwalach filmowych oraz koordynowała przeglądy kina irlandzkiego podczas wydarzeń międzynarodowych. Gráinne Humphreys jest członkiem zarządu Centre Culturel Irlandais w Paryżu, a od 2007 r. zajmuje stanowisko Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Dublinie