Akredytacje

Akredytacje mogą zostać udzielone jedynie aktywnym zawodowo przedstawicielom mediów. Wyróżniamy trzy rodzaje akredytacji: MEDIA PASS, PHOTO PASS oraz TECHNICAL PASS. Warunkiem przyznania akredytacji jest wypełnienie Formularza dostępnego poniżej. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia o akredytację bez podania przyczyny.

Odbiór akredytacji jest możliwy tylko w Biurze Prasowym w Centrum Festiwalowym po okazaniu dokumentu tożsamości lub legitymacji dziennikarskiej. Reklamacje zakupionych akredytacji rozpatrywane są bezpośrednio przez Biuro Prasowe pod adresem press@offcamera.pl.

Żadna z akredytacji nie upoważnia do wstępu na Galę Otwarcia, Galę Zamknięcia i Galę Pod Prąd, na które obowiązują specjalne zaproszenia. Akredytacje PHOTO PASS upoważniają do wejścia do wydzielonych stref PHOTO podczas tych trzech gal.

Regulamin sprzedaży akredytacji

MEDIA PASS

Zasady korzystania:

- akredytacja jest imienna i nie może być odstąpiona innej osobie.

- umożliwia wejście na wszystkie seanse filmowe w ramach Festiwalu, tylko po wcześniejszej rezerwacji miejsca na stronie www.offcamera.pl po ogłoszeniu Programu Festiwalu (w przeddzień lub w dzień seansu ale nie później niż 2 godziny przed jego rozpoczęciem) oraz w Biurze Prasowym (Centrum Festiwalowe) w czasie trwania Festiwalu (w przeddzień lub w dzień seansu). W kasach kin będzie można nabyć bilety tylko na seanse odbywające się w danym kinie (w przeddzień lub w dzień seansu). Nie ma możliwości rezerwacji miejsc na seanse odbywające się w tym samym czasie.

- upoważnia do wstępu na pokazy i konferencje prasowe, wykłady i spotkania z gośćmi festiwalu oraz uczestniczenia w wybranych wydarzeniach specjalnych i branżowych.

- umożliwia umawianie indywidualnych wywiadów z gośćmi festiwalu za pośrednictwem Biura Prasowego.

PHOTO PASS

Zasady korzystania: 

- akredytacja jest imienna i nie może być odstąpiona innej osobie.

- upoważnia do wykonywania zdjęć na terenie obiektów festiwalowych oraz wejścia do wydzielonych stref PHOTO podczas Gali Otwarcia, Gali Zamknięcia i Gali Pod Prąd.

- upoważnia do wstępu na konferencje prasowe, wykłady i spotkania z gośćmi festiwalu oraz uczestniczenia w wybranych wydarzeniach specjalnych i branżowych.

- nie umożliwia wstępu na projekcje festiwalowe.

TECHNICAL PASS

Istnieje możliwość zamówienia bezpłatnych akredytacji TECHNICAL PASS dla ekip telewizyjnych (dźwiękowców, operatorów, oświetleniowców).

TECHNICAL PASS nie jest imienna. Upoważnia do poruszania się na terenie obiektów festiwalowych i rejestrowania materiałów wideo.        

TECHNICAL PASS nie umożliwia wstępu na projekcje festiwalowe.