Grainne Humphreys
Grainne Humphreys

Grainne Humphreys pracuje przy programowaniu filmowym od ponad dwudziestu lat. Swoją karierę zaczęła od pracy z młodymi widzami na festiwalu Junior Dublin w 1994 roku.

W 1995 roku dołączyła do IFI jako kuratorka edukacji i rozszerzyła swoją rolę o sezony programowania skupiające się na Andym Warholu, Agnes Varda i Haroldzie Pinterze. W 2001 roku została drugim reżyserem i przygotowywała program dla festiwalów Stranger Than Fiction Documentary Festival i Dublin French Film Festival, w latach 2002-2007. Jeśli chodzi o inne projekty, współredagowała Ireland into Film, czyli szereg publikacji na temat kluczowych irlandzkich filmów. Była członkiem jury na wielu międzynarodowych festiwalach filmowych i koordynowała wiele sekcji na temat irlandzkiego filmu na międzynarodowych imprezach. Humphreys jest członkiem zarządu Centre Culturel Irlandais w Paryżu, a od 2007 roku dyrektorem Jameson Dublin International Film Festival. Podczas 9. NETIA OFF CAMERA Grainne Humphreys przewodniczyła Jury Konkursu Głównego - "Wytyczanie drogi".